Jak na děti - headpic

Lidé, kteří vás kurzy a školením provázejí

Mgr. Šárka Oplatková

Mgr. Šárka Oplatková

Absolvovala FSS MU v Brně v oborech psychologie/mediální studia. V letech 2007 - 2010 spolupracovala s personální firmou MotivP jako psycholožka/lektorka (Assessment centra, Development centra, školení, teambuildingy). Od roku 2010 pracuje jako psycholožka ve Středisku výchovné péče Help Me, kde se věnuje práci s dětmi s poruchami chování a jejich rodina, individuální i skupinové poradenské a terapeutické práci. Spolupracovala s Probační mediační službou jako vedoucí skupiny pro mladistvé pachatele násilných trestných činů. Jako lektorka se věnuje především tématům komunikace, školí učitele, sociální pracovníky, ale i firemní komunikaci, práci s klientem apod. Externě vyučuje na FSS MU.

Mgr. Ondřej Mikauš

Mgr. Ondřej Mikauš

Absolvoval obor psychologie na FSS MU v Brně. Dlouhodobě se věnuje práci s jednotlivci i skupinami, a to v oblasti vzdělávání, seberozvoje a psychoterapie. V současné době působí jako individuální a rodinný terapeut a lektor. Při své práci vychází zejména z koncepce Gestalt-terapie a snahy o integraci a tvořivé propojení různých přístupů. Významnou část jeho profesní dráhy tvoří práce s dětmi a dospívajícími, kde se snaží o využívání metod založených na hře.

O nás

Spolupracujeme spolu už téměř deset let, a to jak jako koterapeuti, tak jako lektorský pár. Zároveň máme i každý vlastní témata, která umíme učit. Poskytujeme i supervize, jak individuální, tak týmové - opět samostatně nebo u větších skupin ve dvojici.


Z čeho vycházíme

Náš přístup ke klientům a v lektorování je ovlivněn terapeutickými směry Transakční analýzou a Gestalt terapií. Jsme dynamičtí a interaktivní, nepřednášíme zaručené pravdy, ale baví nás společně s účastníky hledat přístupy ke klientům, které budou blízké i jim.


Terapie

Při poradenské a terapeutické práci s lidmi vidíme, jak velkou roli v jejich životě hraje rodina, škola a okolí. S dětmi pracujeme pomocí hry a projektivních technik. Zaměřujeme se na změnu, potřeby, emoce a uvědomění. Myslíme si, že změna je možná.


Komunikace

Komunikace - mezi dítětem a rodičem, školou a dítětem, školou a rodiči, ale i týmová nebo obecně mezi pracovníkem a klientem - je základním kamenem úspěchu. Hledáme spolu s účastníky kurzů takové komunikační způsoby, které vedou k pochopení, spolupráci i u nemotivovaných klientů, a které předchází nedorozuměním, hrám a manipulacím.


Pedagogika

Vzhledem k tomu, že se oba dlouhodobě pohybujeme i v oblasti školství, vidíme, že fakulty ne vždy připraví absolventy na realitu školství. Proto se zaměřujeme především na soft skills, které vychází z naší vlastní zkušenosti ze spolupráce s rodinami, školami, organizacemi a institucemi.

Nabízíme školení na témata jako motivace, šikana, ADHD, agresivita, specifické poruchy učení, integrace, inkluze. Zaměřujeme se i na vztahy v rámci skupiny/třídy a roli pedagoga, asistenta pedagoga, vychovatele, sociálního pracovníka ap. jako průvodce a lídra skupiny. Zaměřujeme se i na spolupráci s institucemi výchovného charakteru.

Kurzy nabízíme jak otevřené, tak pro školy na vybrané téma - ať už v rámci šablon, nebo po dohodě. Pokud žádané téma není naší specializací, doporučíme vám vhodného odborníka.


Rodičovství

Věnujeme se výchovným tématům, a to jak v raném dětství, tak v pubertě. Zakládáme si jak na vzájemném respektu, tak na respektu přirozených rolí a hranic.


Sociální práce

Pro sociální pracovníky, vychovatele a pracovníky v sociálních službách nabízíme supervize a kurzy jako Práce s nespolupracujícím klientem nebo klientem v krizi, Efektivní rodičovství pro soc. prac., Vedení rodičů ap.