Jak na děti - headpic

Detail kurzu: Sandplaying - sandtray - Pro specialisty

Kurz: Sandplaying - sandtray

Určený:

  Pro specialisty

Popis kurzu:

Terapeutické herní pískoviště je jedním z možných nástrojů, jak navázat kontakt s dítětem v poradenství či terapii, získat o něm diagnosticky hodnotné informace a terapeuticky působit.
V prostoru pískoviště dítě (rodina, dospělý) zobrazuje svůj aktuální vnitřní svět a my se tak můžeme společně přiblížit jeho momentálním potřebám, zájmům, emocím, myšlenkám, nahlédneme více do jeho vztahů, představ o sobě a druhých, o světě. Terapeutické pískoviště tvoří samotné přenosné pískoviště s pískem a množstvím postaviček a figurek, ze kterých můžeme stavět, tvořit, jde tedy o konkrétní, hmatatelný a velmi názorný obraz, se kterým můžeme pohybovat, experimentovat, měnit jej, sledovat jeho vývoj v čase.

V rámci kurzu budou jeho účastníci seznámeni s využitím pískoviště zejména v oblasti poradenské a diagnostické, nastíněna bude také možnost terapeutického užití. Přednáškové části, diskuse a představování kazuistik probíhá před celou skupinou účastníků pod vedením dvou lektorů. Sebezkušenostní část probíhá v menších - 3 členných pracovních skupinkách, pracujících s vlastním cvičným pískovištěm - pod supervizí lektorů kurzu.

Rozsah kurzu 16 hodin
Akreditace: MŠMT